S.R.M. College, Kudal
Karachi Maharashtra Shikshan Prasarak Mandal's
Sant Rawool Maharaj Mahavidyalaya, Kudal
Sr. No Name Designation
1 Shri. Hanumant D. Sawant Chairman, Governing Body
2 Shri. Vidyadhar V. Veturekar Secretary, Governing Body
3 Dr. S. K. Pawar Head
4 Dr. A. N. Lokhande Teaching Staff Representative
5 Dr. M. N. Jambale Teaching Staff Representative
6 Shri. P. B. Masurkar Teaching Staff Representative
7 Shri. P. S. Keravadekar Teaching Staff Representative
8 Shri. S. G. Ghogale Non-Teaching Staff Representative
9 Dr. Ravindra Joshi Member
10 Shri. Rajendra Kesarkar Member
11 Shri. Mohan Hodavdekar Member
12 Shri. Kedar Samant Member
13 Dr. R. Y. Thakur IQAC Cordinator
14 Dr. S. D. Disale Principal & Secretary